Sensuren for skriftlig digital kontinuasjons-/ utsatt eksamen MED2200 (modul 2), fysiologi er nå publisert. 

Sensuren for skriftlig digital kontinuasjons-/ utsatt eksamen MED2200 (modul 2), fysiologi er nå publisert. 

For tilbakemelding på eksamen ta kontakt med:
Kåre-Olav Stensløkken (e-post: k.o.stenslokken@medisin.uio.no) eller Torill Berg (e-post: torill.berg@medisin.uio.no).

Ev. strykkandidater vil få en e-post, eller et brev i posten med begrunnelse fra eksamenskommisjonen, senest i starten av uke 6.

Innsyn i egen besvarelse og sensorveiledningen
Hvis du ønsker innsyn i din egen besvarelse og sensorveiledningen, er dette mulig på følgende dager: 24. og 30.01.2018.
Sted: Møterom Fortunsdalen, 1. etasje, Sogn Arena (Klaus Torgårds vei 3)
Tid: Mellom kl. 09.00 – 11.30 og mellom kl. 12.30 – 15.00
NB: Her kreves det elektronisk påmelding. Du kan melde deg på fra det tidspunktet sensuren er publisert og til og med kl.15.00 dagen før oppsatt innsyn. 
Skjema for dag 1Skjema for dag 2    
Ha kandidatnummeret ditt klart da dette må oppgis ved påmelding.
Det er ikke tillatt å ta bilde av dokumentene. Fotoutstyr (inkl. mobiltelefon) må avleveres ved innregistrering.


For informasjon om hvordan klage, se de sentrale nettsidene om klager på karakteren, og klager på formelle feil. Klagefristen er onsdag 7.02.18.
For andre (ikke faglige) spørsmål om eksamen, sensuren og ev. klager, ta kontakt med studiekonsulent Niclas Berger.

Publisert 17. jan. 2018 14:50 - Sist endret 17. jan. 2018 18:35