Sensuren for strukturert muntlig eksamen MED2200 (modul 2), propedeutikk mm er nå publisert.

Sensuren for strukturert muntlig eksamen MED2200 (modul 2), propedeutikk mm er nå publisert. Det var tilsammen 98 som møtte.

Følgende personer er tilgjengelig fra kommisjonen til studentene for spørsmål om sensuren:

- Mårten Sandberg kan kontaktes på: 95251054

 

De som har strøket vil få en e-post, eller et brev i posten med begrunnelse.

Det er ikke mulig å klage på sensuren på muntlig eksamen. For informasjon om ev. klage på formelle feil, se de sentrale nettsidene om klager på formelle feil.


For andre (ikke faglige) spørsmål om eksamen, sensuren og klager, ta kontakt med studiekonsulent Niclas Berger (juleferie frem til 2.1.18).


Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er mandag 8.1.17

Publisert 20. des. 2017 12:41 - Sist endret 20. des. 2017 12:41