Søknadsfristen for å søke tilrettelagt undervisning er 1. november

Søknadsfristen for å søke tilrettelagt undervisning for vårsemesteret er 1. november : http://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-eksamen/oblig-undervisning/tilrettelegging-obl-und.html

Søknader som kommer etter fristen vil bli avslått selv om kriteriene er tilstede.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at du får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, kan fakultetet etter særlig søknad innvilge tilrettelegging.

Publisert 18. okt. 2017 13:17 - Sist endret 18. okt. 2017 13:17