Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og to muntlige eksamener.

Skriftlig eksamen i fysiologi, ernæringslære og medisinsk biokjemi

Tid: 18. oktober kl. 09:00 (5 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Questionmark Perception (QP)

Muntlig eksamen i anatomi

Eksamensperiode: 30. oktober–3. november.

Merknad: Eksamen arrangeres i tidsrommet 25.10.17-03.11.17. Tidspunkt for hver enkelt kandidat blir publisert en uke før første eksamen. Hvor studentene skal opp opplyses om ved ekspedisjonen til IMB 15-30 minutter før den enkelte kandidat skal opp til eksamen.

Strukturert muntlig eksamen i propedeutikk, førstehjelp, medisinske atferdsfag og medisinsk etikk

Tid: 15. desember.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. jul. 2020 00:13