Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og to muntlige eksamener.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. jul. 2020 22:09