Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Presentasjon av gruppearbeid.

Tid: 20. januar kl. 13:00.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 03:38