Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Presentasjon av gruppearbeid.

Tid: 18. januar kl. 13:00 (2 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 04:36