Forelesninger

Forelesninger kan være

• en introduksjon til et tema

• supplement til læring i gruppene på enkelte, vanskelig tilgjengelige emner

• en oppsummering av det nyeste på et fagfelt

• overblikk over et fagområde

Forelesningene vil som regel bli holdt på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål i hhv. Rødt auditorium, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25) og Store auditorium, Midtblokken (bygg 6).

Det foreleses over emner knyttet til temaområder/læringsperioder, nøye integrert med den øvrige undervisningen.

Introblokk (5 uker)
- Generell patologi   
- Farmakologi   
- Immunologi   
- KBF   
- Mikrobiologi   
- Etikk   
- KLoK 

Hjerte/Lunge/Thorax-blokk (7 uker)   
- Akutt    
- Blodsykdommer    
- Hjertesykdommer    
- Lungesykdommer    
- Karkirurgi    
- Onkologi    
- Thoraxkirurgi    
- Anestesiologi, Farmakologi    
- KBF, Mikrobiologi, Patologi,     
- Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed

Infeksjon/endo-blokk (5-uker)  
- Blodsykdommer  
- Endokrinologi 
- Geriatri 
- Infeksjonsykdommer 
- Anestesiolgi 
- Farmakologi 
- Immunologi. KBF, 
- Mikrobiologi,Patologi, 
- Radiologi, Atferdsfag,   
- Ernæring, Allmenmed

 

 

 

Publisert 28. mai 2016 13:20 - Sist endret 29. apr. 2019 13:22