Journalskriving

Skriftlig materiale vedrørende pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter. Lovlig journalbruk. Journaler er omfattet av taushetsløftet, hvilket betyr at kun de som har med den enkelte pasient å gjøre, kan gjøre oppslag i opplysningene - og disse må under ingen omstendighet komme på avveie. Slike dokumenter skal ikke fjernes fra sykehusets område, og må oppbevares slik avdelingene har bestemt. Får man utlånt en journal har man et personlig ansvar for at den blir oppbevart reglementert, at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger fra journalen og at den kommer tilbake til avdelingen så snart som mulig. Studentene har ikke anledning til å ta utskrifter eller kopi av journalen, men kan gjøre personlige notater som ikke må være identifiserbare og som makuleres etter bruk.

Journaler som studentene har skrevet selv, og som blir kommentert av lærer som en del av læringsprosessen, må makuleres etter gjennomgang.

- Journalskriving er obligatorisk

- Det skal skrives 5 journaler i indremedisin og 1 journal i kar

- Instrukser i akuttmottak og inneliggende avdelinger

- Regler for journalskriving

- Journalskjema

 • Gruppe 1-5 tar journaler på Ahus
 • Gruppe 6-13 tar journaler på Ullevål, og kirurgiske på Aker Sykehus
 • Gruppe 14-16 tar journaler på Diakonhjemmet, og Kirurgiske på Aker Sykehus
   
 • Ta opp, og lever journalene til retting fortløpende i løpet av semesteret.
 • Du må være ferdig med, og ha levert inn til retting minst 2 av journalene på inneliggende pasienter før utgangen av undervisningsuke 8 (kalenderuke 41)
 • Samtlige journaler må være levert til retting innen 6.desember (kalenderuke 49) , to uker før semesterslutt på modul 3, termin 1.
 • Du tar opp og skriver journaler på egen hånd
 • Avtal hvordan du skal levere journal direkte med din journalretter.

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.
Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene.
 

Indremedisin

 • Det skal skrives fem journaler i indremedisin.
 • De to første journalene skal være inneliggende pasienter.
  • Skriv journalen anonymisert i et Word dokument, og lever til din journalretter.
 • Tre journaler tas i akuttmottak
 • Avvent journalskriving i akuttmottaket til:
  • Tidligst semesteruke 9, kalenderuke 42.
  • Du har gjennomført DIPS/personvern/omvisning kurs
 • Skriv ut  journalen, og lever dokumentet (journalen) til retting hos din journalretter (internposthylle)
 • Sykehustillitsvalgt på kullet lager lister for vakter i mottak, som studentene kan føre seg opp på (i samarbeid med modul 3, termin 2)

Rettere for høstsemesteret 2019

Kirurgi

 • Du skal ta opp en kirurgisk journal - i kar
 • Denne skal være på inneliggende pasient.

Rettere for høstsemesteret 2019:

Publisert 29. apr. 2019 13:22 - Sist endret 8. aug. 2019 09:47