Innlevering av oppmøtebok

Vi vil i høst ta imot oppmøtebok/signaturbok fra deg som er medisinstudent - per e-post (ikke personlig oppmøte)

Forhold deg til fristen for innlevering som står på forsiden av boken.

  1. Skriv ditt fulle navn (blokkbokstaver) øverst på hver side av oppmøteboken
  2. Signer boken
  3. Ta bilde/scann inn samtlige sider m/signaturer
  4. Gjør om til ett, samlet, pdf dokument
  5. Send inn til Monica A. Andersen m.a.andersen@medisin.uio.no
  6. I emnefeltet skriver du inn «oppmøtebok modul … gr. …» (fyll inn dine data)

Med vennlig hilsen,
Thine Gjersem

Modulkoordinator

Publisert 15. nov. 2021 09:33 - Sist endret 15. nov. 2021 10:34