Beskjeder

Publisert 17. juni 2021 17:01

Sensuren for skriftlig digital eksamen på modul 4 avholdt 14.06.21, er nå tilgjengelig i Studentweb. Det var 101 kandidater som møtte, av disse var det én som strøk. Kontinuasjonseksamen arrangeres onsdag 11.08.21. For informasjon om hvordan å klage, se de sentrale nettsidene om klager på karakteren, og klager på formelle feil. Klagefristen er 08.07.21.
Etter at sensuren har falt, får hver enkelt kandidat en e-post der de får se sin prosentilplassering i forhold til medstudenter på de enkelte fagområdene eller oppgavene.
Tilbakemelding/begrunnelse for karakterfastsettingen på skriftlige digitale eksamener består av denne e-posten. I tillegg har kandidatene gjennom innsynsordningen anledning til å se egen besvarelse opp mot fasit for å kunne lære av egne feil.
Kandidater som har behov for faglig veiledning innenfor ett eller flere av fagområdene/oppgavene, kan henvende seg til MED-studieinfo og få oppgitt en kontaktperson.
For andre (ikke faglige) spørsmål ...

Publisert 15. juni 2021 15:32

Under gårdagens skriftlige digitale eksamen oppsto det for en del studenter en uventet situasjon der de ved innlevering av en oppgave (evt. en deloppgave) opplevde å bli logget ut. Besvarelsene har ikke blitt berørt, ingen svar på spørsmål har gått tapt på grunn av dette. Vi følger opp videre med vår leverandør. Et fåtall kandidater meldte også inn andre problemer, blant annet problemer som oppstår på grunn av dårlig nettverksdekning.

Eksamenskommisjonen har fått informasjon om det som har skjedd under eksamen.

 

Mvh studieseksjonen

med-eksamen@medisin.uio.no

Publisert 31. mai 2021 09:50

Kjære studenter,

Grunnet smittesituasjonen og redusert åpningstid for UiO ekspedisjonen, må oppmøtebøkene også i vår sendes inn digitalt, innen mandag 7. juni.

Gjør følgende:

Ta bilde av sidene med signaturer og send dette som 1 pdf i epost merket "Oppmøtebok modul 4, fullt navn og gruppenr" til Monica Ahlbom Andersen: m.a.andersen@medisin.uio.no.

Oppmøte for obligatoriske aktiviteter som har gått digitalt, meldes inn av lærer til modulkoordinator. 

 

Med vennlig hilsen,

Thine Gjersem

Modulkoordinator

Publisert 28. mai 2021 09:40

Hvis du har behov for test av Zoom med IT-avdelingen før eksamen, ta kontakt med meg på e-post t.s.gjersem@medisin.uio.no innen tirsdag 8.juni. 

Mvh,

Thine Gjersem

Modulkoordinator

Publisert 14. mai 2021 13:30

Hei

Vårsemesteret går mot slutten - og det er tid for at du som disponerer skap rydder ut: 
Innen 20. juni 2021

- Lesesalsområdet, Laboratoriebygningen, OUS Ullevål,
- Garderobeskap i kjelleren Medisinsk blokk, og/eller
- Skap i 4. etg. i Medisinsk blokk (bygning 3) 

Etter den fristen vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes. 

ps.
Vi kommer tilbake med info om bokskap for høstsemesteret. 

På forhånd takk
- og GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen
Modulkoordinator 

Publisert 12. mai 2021 08:39

Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, er eksamensformen endret fra klinisk muntlig eksamen til muntlig eksamen via zoom våren 2021: https://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4400/v21/eksamen/index.html

Eksamen avholdes i perioden 15. tom. 18. juni. Det vil bli avholdt et informasjonsmøte via zoom 12.05.21 kl. 15:45-16:30. 
 

Publisert 30. apr. 2021 11:28

Hei,

SSE ber studentene som var med på digital undervisning fra SSE 30. april 21 om å ta seg tid til en kjapp evaluering, det tar kun noen minutter.

https://response.questback.com/oushf/sse30april

 

Mvh,

Thine Gjersem

 

Publisert 15. apr. 2021 11:25

Det er lagt ut program i timeplanen til «Ekskursjon til SSE» 30.april. 

SSE ønsker å vite hvor mange studenter som vil delta digitalt. Ber dere derfor melde dere på i nettskjema hvis dere har planer om å følge undervisningen.

Påmeldingsfrist er fredag 23.april.

Påmelding her

Publisert 8. apr. 2021 15:36

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge innen 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og innen 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Søknader som kommer etter fristen vil bli avslått selv om kriteriene er tilstede.

Nærmere informasjon om kriteriene for å søke, hvor søknader sendes m.m. finner dere på http://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-eksamen/oblig-undervisning/tilrettelegging-obl-und.html

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4500R/praksis-tilrettelegging-modul-5.html

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør...

Publisert 6. apr. 2021 14:56

Orienteringsmøtet om eksamen er flyttet til onsdag 12. mai kl. 15:45. Zoomlenken legges i timeplanen.

Publisert 6. apr. 2021 11:43

Lister for å skrive seg opp for journalopptak i ØNH er lagt ut i Teams.

Studenter i gr 1-8 kan ta opp journal fra 26.april. Frist for å skrive seg opp er to. 22.april. Endringer etter 22.april må avtales med Michelle Belandres Barbero (m.b.barbero@medisin.uio.no) på Rikshospitalet eller Erik Steensæth Lie på Ahus (e.s.lie@medisin.uio.no).

Publisert 18. mars 2021 17:35

 

Mvh,

Modulkoordinator

Publisert 18. feb. 2021 11:52

Pga. coronasituasjonen er det innført begrensninger på antall studenter/pasienter/lærere på undersøkelsesrom i ØNH på Ahus.

Det innebærer at hver smågruppe må dele seg i to. Dere får 1 time hver med 1 pasient.

Første halvdel av gruppen møter til oppstart av undervisning, den andre halvdelen av gruppen møter 50 min etter oppstart. Eksempel:

Gruppe 1A kl 0900

Gruppe 1B kl 0950

 

Lister med hvem som skal møte når er lastet opp i timeplanen.

Publisert 18. feb. 2021 11:51

Skotrekk må benyttes når dere tilstede ved Øyeavdelingen på Ullevål. Dere finner skotrekk i 4.etg ved inngangen.

 

Publisert 17. feb. 2021 19:32

Liste for booking av øvingsrom på øyeavdelingen er lastet opp i Teams. Se informasjon om bruk av rommet i dokumentet. 

Publisert 9. feb. 2021 12:05

Før kliniske smågrupper og kurs i ØNH på RH skal gruppene møte i glassgaten, foran inngang D3b, 10 minutter før oppstart av undervisning. Michelle henter hver gruppe og følger dere til undervisningsrom.   

Husk at dere må oppholde dere sammen med egen gruppe mens dere venter på å bli hentet.

 

Det blir lagt ut videoer i timeplanen før "Kurs 3. Praktiske prøver og prosedyrer". Disse må ses før oppstart av undervisning. 

Publisert 8. feb. 2021 14:26

Journalopptak i øyesykdommer utgår våren 2021 fordi det fortsatt er strenge regler mht hvilke pasienter Øyeavdelingen har inneliggende på sengepost, og det vil derfor være meget begrenset muligheter for å finne egnede pasienter til journal.

Mvh,

Thine Gjersem, modulkoordinator

Publisert 5. feb. 2021 13:48

Hei,

Her ligger oversikt over timeplanfestet obligatorisk oppmøte i modul 4.

Mvh,

Thine Gjersem

Modulkoordinator

Publisert 30. jan. 2021 18:14

Fra og med mandag 1. februar kan lesesalene på OUS og AHUS igjen brukes av medisinstudenter på de kliniske moduler. Husk at plassene må bookes før bruk

Videre kan studenter som har bosted eller oppholdt seg i lengre tid i Nordre Follo allikevel møte på klinisk undervisning på AHUS fra og med mandag 1. februar 2021.

Se oppdatert informasjon om de aktuelle regler som gjelder for undervisning på sykehusene på Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

Mvh,

MED-studieinfo

Publisert 28. jan. 2021 10:54

Kurs i hjerne-nerver - undersøkelse fredag 5.februar blir digital. Klokkeslett for undervisning er endret for noen av gruppene: 

Gr 9-16 kl. 08.30-10.15

Gr. 1-8 kl.12.00-13.45.

Mvh,

Thine 

Publisert 25. jan. 2021 13:33

Under eksamen tatt hjemmefra i QP, må du sørge for å: 

  • Ha en pc/mac (ikke ipad/nettbrett), samt stabil internettforbindelse 

  • Du må ha siste versjon av operativsystemet på din PC/mac. Det sikrer at du får en mest mulig stabil eksamensgjennomføring.  

    ...