Sensuren for skriftlig digital eksamen på modul 4 er publisert

Sensuren for skriftlig digital eksamen på modul 4 avholdt 14.06.21, er nå tilgjengelig i Studentweb. Det var 101 kandidater som møtte, av disse var det én som strøk. Kontinuasjonseksamen arrangeres onsdag 11.08.21. For informasjon om hvordan å klage, se de sentrale nettsidene om klager på karakteren, og klager på formelle feil. Klagefristen er 08.07.21.
Etter at sensuren har falt, får hver enkelt kandidat en e-post der de får se sin prosentilplassering i forhold til medstudenter på de enkelte fagområdene eller oppgavene.
Tilbakemelding/begrunnelse for karakterfastsettingen på skriftlige digitale eksamener består av denne e-posten. I tillegg har kandidatene gjennom innsynsordningen anledning til å se egen besvarelse opp mot fasit for å kunne lære av egne feil.
Kandidater som har behov for faglig veiledning innenfor ett eller flere av fagområdene/oppgavene, kan henvende seg til MED-studieinfo og få oppgitt en kontaktperson.
For andre (ikke faglige) spørsmål om eksamen, ta kontakt med studiekonsulent Nina Lind.

Innsyn i egen besvarelse og sensorveiledningen 
Hvis du ønsker innsyn i din egen besvarelse og sensorveiledningen, er dette mulig på følgende dager: 23. og 24.06.2021.
Sted: Møterom Fortunsdalen, 1. etasje, Sogn Arena (Klaus Torgårds vei 3)
Tid: 
Mellom kl. 09.00 – 11.30 eller kl.12.30 – 15.00 
NB: Her kreves det elektronisk påmelding. Du kan melde deg på fra det tidspunktet sensuren er publisert og til og med kl.14.00 dagen før oppsatt innsyn. 
Vi ber deg om å si ifra senest dagen før, dersom du likevel ikke kan møte til påmeldt innsyn.
Skjema for dag 1Skjema for dag 2
Det er kun anledning å delta på én av dagene og kun ett av de oppgitte tidspunktene for innsyn. 
Ha kandidatnummeret ditt klart da dette må oppgis ved påmelding.
Det er ikke tillatt å ta bilde av dokumentene. Fotoutstyr (inkl. mobiltelefon) må avleveres ved innregistrering.

 

Publisert 17. juni 2021 17:01 - Sist endret 17. juni 2021 17:01