Obligatorisk journalopptak øre-nese-hals og øyesykdommer

Regler for journalskriving Hver student skal ta opp en journal i øre-nese-hals-sykdommer og en journal i øyesykdommer i løpet av semesteret. Godkjenning signeres i studentenes bok for attestering av obligatorisk undervisning. Ordningen gjennomføres slik: To studenter kan undersøke pasient og skrive journal sammen. Journalen kan gjerne lages for pasient som undersøkes i forbindelse med klinikk. Det skal foreligge en skriftlig journal som enten klinikk-lærer eller klinisk stipendiat leser og gir tilbakemelding på. Den skriftlige journalen trenger ikke være pasientens offisielle journal. Studentene skal skrive journaler selv enten for hånd eller på PC.

 

RIKSHOSPITALET:

Utenfor rom D4.1033 (poliklinikken) er det en oppslagstavle, der henger det en liste for journalopptak hvor den enkelte student skriver seg opp.

 

Når det gjelder journalopptak er det viktig å møte presis kl.12 den dagen man har satt seg opp. Man har så MAX 45 minutter på å ta opp journalen. Dersom dagen ikke passer og en stryker seg fra listen, må en forsøke å bytte med en annen eller selv sørge for å avtale nytt tidspunkt. Dette fordi det krever en del organisering å finne passende pasient.

 

AHUS:

På undervisningsrom i S201.006, som er åpent for studentene 07.30 - 15.30 alle hverdager, henger det en liste hvor studenten skriver seg opp minst 2 dager før! (slik at avdelingen kan finne passende pasient). Dersom man ikke kan møte, må man stryke seg av listen senest dagen før. Dette fordi det krever en del organisering å finne passende pasient.

 

 

Publisert 2. okt. 2020 09:23 - Sist endret 21. jan. 2021 14:15