Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.

Beskjeder

Publisert 16. feb. 2016 10:46

Sensuren for digital kontinuasjonseksamen på MED4500 (modul5) avholdt 10.02.16, er nå tilgjengelig i studentweb.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne fra MED-studieinfo ved å sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 17.02 og fram til 09.03.16.

 

Er det spørsmål om sensuren eller andre faglige spørsmål kan disse rettes til:

Leder av eksamenskommisjonen: Lars Nilsson, epost: lars.nilsson@medisin.uio.no, tlf: 22840221

Ved andre henvendelser kontakt:

Lene Hovde ved studieadministrasjonen på medisin:

Tlf. 22851116, e-post: lene.hovde@medisin.uio.no

Publisert 5. jan. 2016 12:55

Hei

Høstsemesteret går mot slutten - og det er tid for at du som disponerer skap i:

- Lesesalsområdet, Laboratoriebygningen, OUS Ullevål,

- Garderobeskap i kjelleren Medisinsk blokk, og/eller

- Skap i 4. etg. i Medisinsk blokk (bygning 3)

Rydder ut: Senest i løpet av 15. januar 2016.

Etter den fristen vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes.

På forhånd takk

Publisert 1. des. 2015 08:16

Vi har fått informasjon om at noen har hatt problemer med nettskjema for påmelding av kontrollert innsyn.

Er det noen som ønsker å møte til kontrollert innsyn i morgen er det bare å sende en mail til: lene.hovde@medisin.uio.no  i løpet av dagen.

Er det ønskelig å møte onsdag 9.desember, må dere sende mail innen torsdag 3.desember.

Publisert 16. nov. 2015 10:00

Innsyn i eksamenoppgaven, samt læringsutbytte og læringsmål


Onsdag 25.11.15 kan de som ønsker få innsyn i hele eksamenssettet (uten sensorveiledningen). Læringsutbyttebeskrivelsene og læringsmålene vil også være tilgjengelige.

Sted: Møterom Morgedal, 1. etasje, Sogn Arena (Klaus Torgårds vei 3)
Tid: Mellom kl. 09.00 - 11.30 og mellom kl. 12.30 - 15.00


Det kreves ingen påmelding, men legitimasjon må medbringes da denne sjekkes ved innregistrering.


Det er ikke tillatt å ta bilde av dokumentene. Fotoutstyr (inkl. mobiltelefon) må avleveres ved innregistrering.


Innsyn i egen besvarelse og sensorveiledningen


Hvis du ønsker innsyn i din egen besvarelse og sensurveiledningen, er dette mulig etter at sensuren er publisert. Sensuren publiseres fredag 27.11.15, og d...

Publisert 13. nov. 2015 10:26

En liten oppklaring: Det er kun nødvendig med påmelding til bibliotekkurset i denne uka, det er ikke obligatorisk. Dere trenger ikke delta på kurset for å delta på testen på fredag den 27.11. Studieseksjonen melder aktuelle studenter opp til testen.

Påmelding til bibliotekkurset gjøres til Marte Ødegaard på epost marte.odegaard@ub.uio.no .

Påmeldingsfrist er utgangen av torsdag 19. november.

Ressurser for undervisningen for kunnskapshåndterings uka er nå lastet opp i timeplanen på den 25. november.

 

 

 

Publisert 12. nov. 2015 14:55

Ved frafall eller sykdom til muntlig eksamen modul 5, 17.11.15-20.11.15 må Lene Hovde ved studieseksjonen varsles om dette så snart som mulig og senest kl 08.00 eksamensdagen.

Kontaktinformasjon til Lene Hovde:

Mail: lene.hovde@medisin.uio.no  

Tlf: 22851116/90534476

 

Publisert 29. okt. 2015 15:53

Prøveeksamen i farmakologi er sendt ut til studentene på Modul 5.

I eposten er det også en link til spørreskjema om hva dere ønsker tatt opp i farmakologi repetisjonsundervisning i, jeg anbefaler at dere benytter dere av dette.

 

Denne linken er også under:

https://nettskjema.no/a/68696.html

 

 

Det er også sendt ut en epost med eksamen og FASIT, dette er klart merket.

 

 

Publisert 28. okt. 2015 14:34

Anbefalt litteratur til forelesningen i alderspsykiatri:

1. Knut Engedal: Alderspsykiatri i praksis, utgitt 2008, ISBN:

97882896108432.

2. Norsk psykiatrisk forening: Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 til 2020.

Publisert 27. okt. 2015 09:49

Norsk medisinstudentforening arrangerer felles informasjonsmøte om midlertidig lisens for Modul 5 og  9. semester på Rikshospitalet den 5.november fra kl 17-19 i blått Auditorium.

 

 

Publisert 20. okt. 2015 13:34

Hei,

Fakultetet har i dag sendt ut en e-post med viktig informasjon om digital eksamen til alle studenter.

Kullene som skal ha digital eksamen i høst vil også bli/har blitt informert muntlig om den nye ordningen av professor Per Grøttum.

Informasjon om den praktiske gjennomføringen av den nye ordningen vil bli lagt ut via «Mine studier» i forkant av hver enkelt eksamen.

Publisert 15. okt. 2015 14:42

Orientering om Modul 6 går ut av timeplanen denne dagen og vil bli satt opp på et senere tidspunkt, dere vil få nærmere beskjed.

Evalueringen av semesteret er dermed fremskyndet til kl 15 samme dag, auditoriet psykiatrisk klinikk Vinderen. Her møter en student fra hver k-gruppe, kulltillitsvalgt, Røssberg, Nilsson og Hoff-Olsen fra undervisningssiden, samt koordinator for modulen.

 

Publisert 12. okt. 2015 10:41
Publisert 8. okt. 2015 15:56

Alle studentene i gruppene 8-14 har fått sine refleksjonsnotat godkjent.

For studentene i gruppene 1-7, som nå er i praksis, er fristen for levering av notatet etter endt praksis den 26. oktober kl 12.00.

I timeplanen er det lagt ut informasjon om refleksjonsnotatet på denne dagen.

Publisert 8. okt. 2015 15:25
Publisert 1. okt. 2015 15:03

Studiekonsulent Lene Hovde overtatt ansvaret for modul 4 og 5 i studieseksjonen på Fakultetet. Spørsmål vedørende eksamen, permisjoner, studieprogresjon ol. på modul 4 og 5 skal rettes til henne. Hennes kontaktinfo er: e-post: lene.hovde@medisin.uio.no, telefon: 22851116

Publisert 29. sep. 2015 11:25

Studentene som starter sin praksisperiode i neste uke har Barnepsykiatrisk dag mandag 5. oktober. Programmene for dagen er lastet opp under "Introduksjon til semesteret". Her ligger også fordelingen av studentene for denne dagen.

Publisert 24. sep. 2015 12:46

Det nyskrevne bokkapittelet "Tvang og frivillighet" ligger nå ute under ressurser i "Introduksjon til semesteret".

Publisert 21. sep. 2015 11:44

Under "Introduksjon til semesteret" ligget det nå ute ytterligere to dokumenter til undervisningen i samfunnsmedisin;

"Klinisk smågruppe rus - til studentene.doc" og "Simulering av ansvarsgruppemøte til studentene.doc".

Dette er ressurser for undervisningen som finner sted den 23.09 og 14.10 "Møte med ruspasient" for Pulje 1 og 2 på de ulike datoene, og for undervisningen "Simulering av ansvarsgruppemøte" den 30.09 og 21.10 for Pulje 1 og 2 hhv.

Publisert 9. sep. 2015 15:17

Fordelingen av studenter til den andre av de to BUP dagene ligger nå ute under "Introduksjon til semesteret". Programmene for de ulike stedene vil bli lastet opp der etter hvert som de foreligger.

Publisert 4. sep. 2015 14:20

Fredag den 11.september holdes et informasjonsmøte om refleksjonsnotatet studentene i Modul 5 skal skrive etter endt praksis. Informasjon om notatets form og innhold og frister er nå lastet opp i timeplanen for denne datoen. Vi minner om at refleksjonsnotatet er obligatorisk. Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med denne informasjonen og at dere deltar på møtet neste fredag.