Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Eksamensordning

To skriftlige eksamener og en muntlig eksamen

Skriftlig eksamen i psykiatriske fag, rettsmedisin, allmennmedisin, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.

13. november kl. 09:00 (5 timer).

Skriftlig eksamen i farmakologi

16. november kl. 12:00 (3 timer).

Eksamen i farmakologi, inkludert reseptprøve

Klinisk muntlig eksamen i enten psykiatriske fag eller allmennmedisin eller samfunnsmedisin

Det kan bli flere eksamensdager enn de oppsatte, dersom kullet er stort. Kandidatlistene offentliggjøres i Mine studier ved at de lenkes opp som læringsressurs til eksamen i timeplanen. Hvilken dag man skal opp offentliggjøres en uke før første eksamensdag. Tid, fag og sted offentliggjøres kl. 09:00 dagen før eksamensdagen.

Muntlig eksamen dag 1

17. november

Offentliggjøres i Mine studier kl. 09:00 dagen før eksamen.

Muntlig eksamen dag 2

18. november

Offentliggjøres i Mine studier kl. 09:00 dagen før eksamen.

Muntlig eksamen dag 3

19. november

Offentliggjøres i Mine studier kl. 09:00 dagen før eksamen.

Muntlig eksamen dag 4

20. november

Offentliggjøres i Mine studier kl. 09:00 dagen før eksamen.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.