Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.