Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.

Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

To skriftlige eksamener og en muntlig eksamen .

Skriftlig eksamen i psykiatriske fag, rettsmedisin, allmennmedisin, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.

Tid: 10. november kl. 09:00 (5 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Questionmark Perception (QP)

Skriftlig eksamen i farmakologi

Tid: 7. november kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Questionmark Perception (QP)

Klinisk muntlig eksamen i enten psykiatriske fag eller allmennmedisin eller samfunnsmedisin

Merknad: Det kan bli flere eksamensdager enn de oppsatte, dersom kullet er stort. Kandidatlistene offentliggjøres i Mine studier ved at de lenkes opp som læringsressurs til eksamen i timeplanen. Hvilken dag man skal opp offentliggjøres en uke før første eksamensdag. Tid, fag og sted offentliggjøres kl. 09:00 dagen før eksamensdagen.

Muntlig eksamen dag 1

Tid: 14. november.

Muntlig eksamen dag 2

Tid: 15. november.

Muntlig eksamen dag 3

Tid: 16. november.

Muntlig eksamen dag 4

Tid: 17. november.

Refleksjonsnotat i etikk

Utlevering av oppgaven: 7. september kl. 08:00

Innleveringsfrist: 4. oktober kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 00:40