Nye retningslinjer for fritak for prosjektoppgaven

Det vil være mulig å få fritak fra prosjektoppgaven hvis du har en godkjent oppgave ved et tidligere studium som tilfredsstiller kriteriene for fritak:

1. Oppgaven må være på masternivå og må tilsvare minimum 20 studiepoeng.

2. Det må være mindre enn 5 år mellom oppgavegodkjenningen og medisinstudieopptaket.

3. Oppgaven må være relevant i forhold til profesjonsstudiet i medisin.

Søknad om fritak sendes til: postmottak@medisin.uio.no

Det er studieseksjonen ved fakultetet som behandler søknaden og studiedekan tar endelig avgjørelse om fritak skal innvilges.

 

Publisert 2. jan. 2018 09:00 - Sist endret 2. jan. 2018 09:00