Beskjeder

Publisert 29. juni 2018 12:09

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 2.7.2018.2018 og fram til 23.7.2018.

Vennlig hilsen

Studieseksjonen

Det medisinske fakultet

Publisert 15. juni 2018 14:22

Kjære kull H13!

Takk for fin hilsen og flotte blomster til Gry i resepsjonen - det blir satt stor pris på!

Ønsker lykke til med eksamen, og god sommer!

med vennlig hilsen

Gry Stubberud og Ragnhild Bjørneng

 

 

 

Publisert 13. juni 2018 18:00

Kjære studenter!

Det har kommet nye retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Dokument med anbefalt litteratur som særlig knytter seg til lovverk er lagt som leksjonsressurs på timen "Oppsummering av samfunnsmedisin" (ons 13.6.18 kl. 09.30-10.15). Takk til Julie Farseth Berg som meldte fra om dette.

Mvh

Øyvind Næss

Modul 7 ansvarlig samfunnsmedisin

Publisert 7. juni 2018 16:04

Kjære kull H13!

Praksis nærer seg slutten, og velkommen tilbake til en siste undervisningsuke på Frederik Holsts Hus, Ullevål.

Godkjenningsskjema med ferdighetslister (signaturhefte) for primærhelsetjenesten og sykehus må leveres innen siste undervisningstime torsdag 14.06.18.

Økonomikonsulent informerer om at reiseregninger som er levert innen  tirsdag 12. juni, kan (forutsatt riktig utfylt og korrekt vedlagt dokumentasjon) forhåpentligvis oversendes lønningsseksjonen tidsnok til at utbetalinger kan foretas medio juli.

Det vil stå innleverings-bokser for godkjenningsskjema med  signaturhefter + reiseregninger i auditoriet på FHH, og jeg vil samle inn flere ganger pr dag.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng

 

Publisert 31. mai 2018 16:40

Hei

Introduksjonsmøte modul 8 termin 1 er mandag 20. august kl 9:45 i Rødt Aud, RH.

Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart i denne modulen i medisinstudiet, og da vil din timeplan for høsten komme opp i "Mine studier".

Vel møt - og god sommer.

Hilsen
MED6800

Publisert 25. apr. 2018 11:08

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge innen 15. mai for moduler med oppstart i høstsemester og innen 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Søknader som kommer etter fristen vil bli avslått selv om kriteriene er tilstede.

Nærmere informasjon om kriteriene for å søke, hvor søknader sendes med mer finner dere her

http://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-eksamen/oblig-undervisning/tilrettelegging-obl-und.html

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4500R/praksis-tilrettelegging-modul-5.html...

Publisert 23. apr. 2018 14:51

Kjære kull H13!

Send gjerne inn reiseregning for 1. periode (på papir pr post) nå. På nettsiden finner skjema, informasjon om hvordan du fyller ut reiseregning ( + kjøredagbok og bilfullmakt hvis du har kjørt bil), og postadressen reiseregning med vedlegg skal sendes til.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng, for modul 7

 

 

Publisert 20. mars 2018 13:54

Kjære kull H13!

Husk å sjekke @studmed.uio.no eposten din regelmessig for mail fra praksislærer, sykehus, UiO mv.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng, modul 7

 

Publisert 6. mars 2018 09:02

Kjære kull H13!

Det nærmer seg praksisstart!

Her er nettsiden hvor du finner informasjon om refusjon av reiseutgifter, reiseregningsskjema mv.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng

Publisert 12. feb. 2018 15:29

Kjære kull H-13!

En uavklart er avklart; nr 19 (s 5), SiV - Holmestrand Medisinske Senter. Oppdatert Praksisplassliste er lagt ut.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng, modul 7

Publisert 9. feb. 2018 14:29

Kjære kull H-13!

Velkommen til modul 7; med oppstart mandag 12.02., kl. 08.30, i auditoriet i Frederik Holsts Hus (FHH), Ullevål.

Det kan være lurt å ta med matpakke, for vi har ikke kantine på FHH.

God helg!

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng

Publisert 8. feb. 2018 16:22

Kjære kull H-13!

Da er praksisplasslisten lagt ut. Blir det endringer frem mot praksisvalget, gir jeg beskjed. Vi mangler også denne våren noen allmennpraksisplasser pr i dag, og det vil derfor være en gruppe som starter i sykehuspraksis med "uavklart" allmennpraksisplass i 2. periode. Vi har alltid klart å komme i mål, og enten får man en allmennpraksisplass i nærområdet til sykehuset man er i sykehuspraksis på, eller så velger man i hht sitt valgnummer når vi har fått allmennpraksisplasser til de resterende  i "uavklarte gruppen".

Med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng, modul 7

Publisert 7. feb. 2018 11:01

Kjære kull H-13!

Valgnummerlisten (alfabetisk og numerisk) er lagt ut på mine studier som leksjonsressurs til Praksisvalgtimen tirsdag 13. februar (kl. 15-17). Tar sikte på å legge ut Praksisplasslisten på samme sted i morgen, torsdag 8. februar.

Timeplanen, inkludert gruppefordeling, skal nå være publisert på Mine studier. Som kjent foregår all gruppeundervisning på samme tid og sted i modul 7 (Frederik Holsts Hus, Ullevål), så det har ingen praktisk betydning hvilken gruppe man er fordelt til.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng, modul 7

 

Publisert 16. jan. 2018 08:10

EndNote er et program som hjelper deg med å holde orden på referansene når du skriver oppgave, og et program for lagring og organisering av referanser og pdf av artikler.

Mer om EndNote her:
http://www.ub.uio.no/fag/medisin/ressurser/referanseverktoy/endnote-umed/bruke/index.html

I den tidligere studieordningen stod kurs i EndNote på timeplanen i 5. semester, men pga kapasitet har det falt ut for dere i ny ordning. Medisinsk bibliotek ønsker å tilby egne kurs for dere da vi vet det er et behov.

Kursene er 2x 45 minutter.

Til disse kursene må dere melde dere på for å få plass. Påmeldingsfrist 29.januar.

I første omgang setter vi opp kurs 31.janua...

Publisert 3. jan. 2018 13:33

Hei,

Fristen for innlevering av prosjektoppgaven er fredag 9. februar. Du skal levere oppgaven til din til veileder og veileder skal fylle ut innleveringsskjema innen denne fristen.

Dersom noe oppstår som hindrer deg i å levere innen fristen, må det søkes om utsettelse til postmottak@medisin.uio.no. Ved sykdom eller lignende kan det innvilges inntil 2 ukers utsettelse. Dokumentasjon på evt sykdom og anbefaling fra veileder må legges ved søknaden.

Fristen for å levere oppgaven elektronisk i DUO er 1. april. Det innvilges ikke utsettelse utover denne fristen.

Se mer detaljert informasjon på nettsidene:

https://www.uio.no/studier/program/medisin/prosjektoppgaven/om-prosjektoppgaven/innlevering-godkjenning-frister/index.html

Lykke til...