Innlevering av godkjenningsskjema med ferdighetslister (signaturhefte) + reiseregninger

Kjære kull H13!

Praksis nærer seg slutten, og velkommen tilbake til en siste undervisningsuke på Frederik Holsts Hus, Ullevål.

Godkjenningsskjema med ferdighetslister (signaturhefte) for primærhelsetjenesten og sykehus må leveres innen siste undervisningstime torsdag 14.06.18.

Økonomikonsulent informerer om at reiseregninger som er levert innen  tirsdag 12. juni, kan (forutsatt riktig utfylt og korrekt vedlagt dokumentasjon) forhåpentligvis oversendes lønningsseksjonen tidsnok til at utbetalinger kan foretas medio juli.

Det vil stå innleverings-bokser for godkjenningsskjema med  signaturhefter + reiseregninger i auditoriet på FHH, og jeg vil samle inn flere ganger pr dag.

med vennlig hilsen

Ragnhild Bjørneng

 

Publisert 7. juni 2018 16:04 - Sist endret 7. juni 2018 16:04