Sensur for digital skriftlig eksamen MED5700, avholdt 22.6.2018, er nå offentliggjort

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 2.7.2018.2018 og fram til 23.7.2018.

Vennlig hilsen

Studieseksjonen

Det medisinske fakultet

Publisert 29. juni 2018 12:09 - Sist endret 29. juni 2018 12:09