Søknadsfristen for å søke tilrettelagt undervisning for moduler med oppstart til høsten er 15. mai

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for moduler som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge innen 15. mai for moduler med oppstart i høstsemester og innen 1. november for moduler med oppstart i vårsemester.

Søknader som kommer etter fristen vil bli avslått selv om kriteriene er tilstede.

Nærmere informasjon om kriteriene for å søke, hvor søknader sendes med mer finner dere her

http://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-eksamen/oblig-undervisning/tilrettelegging-obl-und.html

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4500R/praksis-tilrettelegging-modul-5.html

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED5700/praksis-tilrettelegging/index.html

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at du får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, kan fakultetet etter særlig søknad innvilge tilrettelegging.

Publisert 25. apr. 2018 11:08 - Sist endret 25. apr. 2018 11:08