Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 22. juni kl. 09:00 (5 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Questionmark Perception (QP)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 16:26