undervisning

Sist endret 28. aug. 2018 16:49 av Venke Jenssen
Sist endret 9. nov. 2018 16:53 av Venke Jenssen
Sist endret 28. aug. 2018 16:49 av Venke Jenssen

For større grupper av studenter, eventuelt hele kullet. Det presenteres en eller flere pasienter, som enten er til stede eller presenteres muntlig på video e.l. Det kliniske tilfellet kan være utgangspunkt for å diskutere diagnostikk eller behandling eller være innfallsport til et mer teoretisk emneområde

Sist endret 4. mai 2018 16:43 av Venke Jenssen