Beskjeder

Publisert 21. juni 2019 09:37

Kjære studenter i Modul 8,

Vi er gjort kjent med at noen av dere er blitt urolige for eksamen etter å ha hørt "rykter" om stryk, detaljspørsmål og ubehagelige opplevelser ved klinisk muntlig eksamen for Modul 8 denne våren. Som modulleder og leder av eksamenskommisjonen vil vi gjerne forsøke å bidra til å avdramatisere situasjonen.

 - Det var svært få studenter som strøk til eksamen

 - De aller fleste studentene presterte meget godt

 - De aller fleste studentene ga tilbakemelding om at muntlig eksamen hadde vært en god opplevelse hvor de følte de fikk vist sine kunnskaper

Vi vil igjen understreke at eksamen skal legge hovedvekten på å teste at studentene har fått med seg de viktige delene av medisinen og har tilstrekkelig kunnskap og medisinskfaglig trygghet til å kunne starte i LIS1 stilling. Så vil det kunne bli spørsmål om detaljer for at flinke studenter skal få anledning til å vise hva de kan, men det er ikke man...

Publisert 4. juni 2019 20:20

Hei,

Vi har dessverre sykdomsforfall til følgende forelesning:

fr. 07.06.19 kl 15:30 - 16:15 MED6800 (termin 1) 
SEM: Nakkesmerter. Modul 8, RHB Rødt Aud 2

Det er fredag før pinse og ikke mulig å få en stand-in på kort varsel.

Hilsen Mette Brekke
Professor - Avdeling for allmennmedisin

Publisert 28. mai 2019 10:03

Hei gruppe 1-8 og 14

Gjersvik må flytte seminaret «Kasuistikker» fra 12.06.19 til 18.06.19, samme tid og sted.

Merk at hele kullet da blir samlet på seminaret «Kasuistikker», tirsdag 18.06.19 kl 15:00 i rødt aud, RH.

Med hilsen
Koordinator

Publisert 23. mai 2019 10:04

Hei

Vårsemesteret går mot slutten - og det er tid for at du som disponerer skap på Ullevål og/eller garderobeskap på Rikshospitalet rydder ut;

  • Før 26. juni 2019

Etter den tid vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes.

ps.
Vi kommer tilbake med info om bokskap for høstsemesteret.
I mellomtiden skal det ryddes.

På forhånd takk
- og GOD SOMMER!

Publisert 1. apr. 2019 14:11

Hei

Velkommen til studiestart for termin 2 modul 8;
mandag 19. august 2019.

Mvh
MED6800

Publisert 11. mars 2019 19:05

Hei

Merk at du kun kan disponere garderobeskap på Ahus de dagene du faktisk er på Ahus. Ellers fjerner du hengelås slik at skapet blir tilgjengelig for andre. 

Takk for at du viser hensyn overfor dine medstudenter.

Med hilsen
Campus Ahus

Publisert 2. jan. 2019 10:29

Hei

Til orientering så ønsker Det medisinske fakultet, ved studiedekan, å gi alle studentkull anledning til å evaluere forelesere, og deres forelesninger.

Det er utarbeidet et nettskjema som vi oppfordrer dere (et par studenter i kullet; går på omgang) om å fylle ut og sende til foreleser, i etterkant av forelesningen.

MFU Oslo (Medisinsk fagutvalg) organiserer evaluering av forelesninger

På forhånd takk

Med vennlig hilsen
MED6800 - Medisinstudiet, modul 8

Publisert 26. nov. 2018 13:14

Hei du som søkte om tilrettelegging for modul 8, innen fristen, men ennå ikke har sjekket vedtaksbrevet. Det haster, da du må gi tilbakemelding asap.

Mvh
Studieseksjonen