Beskjeder

Publisert 13. juni 2019 13:21

Muntlig klinisk utsatt-/kontinuasjonseksamen er satt opp den 22./23.august. Oppmeldingsbrev vil bli sendt ut etter 21.6.2019

Publisert 13. juni 2019 13:18

Sensuren for OSKE-eksamen, avholdt 5.6.19, er nå offentliggjort.

Utsatt/kontinuasjonseksamen er satt opp den 20.8.2019. Mer detaljert informasjon om sted og klokkeslett vil bli gitt nærmere angitt dato.

Publisert 29. mai 2019 14:21

Ta med gyldig legitimasjon (studentbevis, førerkort, pass). Dere får tildelt hvite frakker. Alt nødvendig utstyr finnes på stasjonene.

Ta med mat og drikke, lesestoff kan medbringes. Alt dere har med må kunne bæres i hendene. Sekk, pose og veske er ikke tillatt. Klokke er ikke tillatt, det vil henge klokker på stasjonene.

LYKKE TIL!

---------------------------------


Pulje 1
Kandidatnummer 1-8, 10-19, 22-25, 27, 28

Oppmøte: Seminarrom 1 B2.U001, RH (nedgang ved Medisinsk bibliotek).
Innregistrering mellom kl 07:10-07:30.
Kandidater som møter etter kl. 07:30 vil bli avvist. Eksamen starter presis kl 08:00. Puljen må vente til kl 13.00 før de kan utregistreres og gå.

  

Pulje 2
Kandidatnummer 9, 20, 21, 26, 29-48

Oppmøte: Seminarrom 1 B2.U001, RH (nedgang ved Medisinsk...

Publisert 29. mai 2019 13:50

Hei

Signaturbok/oppmøtebok leveres på Søsterhjemmet, Ullevål, 2.etg.

Åpent til kl 15:00 fredag 31. mai - og ditto mandag 3. juni.

Siste frist for innlevering er 4. juni kl 9:00.

Mvh
MED6800 koordinator
 

Publisert 29. mai 2019 11:30

Kandidatlister med informasjon om oppmøtested og dato er nå publisert.

 

Publisert 23. mai 2019 10:02

Hei

Vårsemesteret går mot slutten - og det er tid for at du som disponerer skap på Ullevål og/eller Rikshospitalet rydder ut;

  • Før 26. juni 2019

Etter den tid vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes.

På forhånd takk
- og GOD SOMMER!

Publisert 20. mai 2019 13:27

Ønsker du å vite din poengsum, så kan du sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 20. mai tom 11. juni 2019.

Publisert 16. mai 2019 20:01

Se i timeplanen for orientering om forberedelser til dagen, program og praktisk informasjon

Med hilsen
Rune B. Jakobsen, MD PhD
Førsteamanuensis; Kunnskapshåndtering, ledelse
og kvalitetsforbedring, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Publisert 16. mai 2019 11:03

Sensuren er nå offentliggjort.

Innsyn i egen besvarelse og sensorveiledningen

Hvis du ønsker innsyn i din egen besvarelse og sensorveiledningen, er dette mulig på følgende dager: 22. og 29.05.2019.

Sted: Møterom Fortunsdalen, 1. etasje, Sogn Arena (Klaus Torgårds vei 3)

Tid: Mellom kl. 12.00 – 14.30 og mellom kl. 15.30 – 18.00

NB: Her kreves det elektronisk påmelding. Du kan melde deg på fra det tidspunktet sensuren er publisert og til og med kl.14.00 dagen før oppsatt innsyn.

Skjema for dag 1Skjema for dag 2

Det er kun anledning å delta på én av dagene og kun ett av de oppgitte tidspunktene for innsyn.

Ha kandidatnummeret ditt klart da dette må oppgis ved påmelding.

Det er ikke tillatt å ta bilde av dokumentene. Fotoutstyr (inkl. mobiltelefon) må avleveres ved innregistrering.

 

Publisert 10. mai 2019 14:11

Kandidatlister med oversikt over sykehus og tidspunkt for eksamen offentliggjøre i Mine studier én uke før OSKE-eksamen avholdes. Kandidatlistene lenkes opp som læringsressurs til første muntlige eksamensdag i timeplanen.

Elvira Kostanda

v/Studieseksjonen

Det medisinske fakultet

Publisert 9. mai 2019 08:35

Hei

Merk at forelesningen «Intensivmedisin. Modul 8» starter kl 08:30-11:15 fredag 10.05.19.

Timeplanen er oppdatert.

Med hilsen
Koordinator Modul 8

 

Publisert 29. apr. 2019 08:18

Skriftlig digital kontinuasjonseksamen i MED6800 vil finne sted 10.5.2019 i Silurveien 2, sal 3B kl. 9-13 (4 timer ordinær tid).

Eksamen er digital og plattformen som benyttes er Questionmar Perception (QP). Mer informasjon om eksamen med QP: https://www.uio.no/studier/eksamen/qp/

Arbeidsmengden og den faglige bredde vil være som ved ordinær eksamen.

Oppgavene vil dels være sekvensielle - med bruk av både multippel choice, multippel response, nedtrekksmenyer og enkelte tekstsvar - og dels isolerte flervalgsoppgaver utformet etter samme mal som ved ordinær eksamen (og Nasjonal delprøve).

På innloggingsarket vil det være angitt hva hver oppgave omfatter, stikkord om fagområde og antall spørsmål i oppgaven.

Det er, som ved alle eksamener svært viktig å disponere tiden riktig slik at man kommer gjennom hele oppgavesettet.

En representant fra eksam...

Publisert 15. apr. 2019 11:31

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne på MED-studieinfo på Domus Medica i deres åpningstid (merk at skranken er stengt tom 22. april). Du må legitimere deg for å få oppgitt din poengsum, så husk legitimasjon!

Du kan også sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 15. april tom 6. mai 2019.

Poengsum gjelder bare skriftlig eksamen i MED6800, ikke delprøven.

Publisert 12. apr. 2019 15:18

Sensur og revidert fasit for skriftlig eksamen MED6800 vår 2019 er publisert. Sensur finnes i Studentweb. Psykometrinotatet legges ut i løpet av helgen.

Publisert 11. apr. 2019 15:50

Hei

Leder av eksamenskommisjonen i MED6800, Bjøro, holder en orientering om OSKE - mandag 6.mai kl 15:45 i Blått Aud 3...

Publisert 3. apr. 2019 17:44

Hei

Vedr tilgang til Metavision (elektronisk kurve), så har vi søkt Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF om dette, og svaret er 

«Vi har sett på dette, og inntil videre blir det for mye manuelt og med for stor risiko for at tilganger ikke er tilstrekkelig under kontroll. Når OUS HF får breddet kurve, og etablert IDM (automatikk for tilgangsstyring) med personalsystem som autoritative kilder, vil vi ha slik mulighet.»

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
MED6800

Publisert 2. apr. 2019 19:44

Hei

Om du opplever utfordringer med dips tilgang de dagene du skal ha avdelingstjeneste, sjekk her

 

Med vennlig hilsen
Koordinator for Medisinstudiet modul 8

Publisert 21. mars 2019 15:33

Vi har tidligere informert om digital eksamen og at denne samordnes med deler av Nasjonal delprøve. Eksamenskommisjonen for Modul 8 er ansvarlig for denne eksamen.

Møt i lokalet kl. 08.30. Praktisk informasjon vil bli gitt ca. kl. 08.45.

Tidsomfang, oppbygging, fagområder, vekting osv., blir som tidligere opplyst.

140 spørsmål tilsvarer i snitt 102,5 sekund pr spørsmål, mot 90 sekund som er internasjonal standard for MCQs.

Den frivillige nasjonal delprøve-delen som ikke inngår i sensur av Modul 8 eksamen, består av 40 spørsmål.

Når dere er ferdige med eksamensoppgaven rekker dere opp hånden, og får et eget innloggingsark for denne delen. Det er beregnet 1 time (ordinær tid) på denne. Denne oppgaven har en nedtellingsfunksjon hvor dere kan følge med på tiden.

Hvis spørsmål om avvikling av eksamen, kontakt leder av eksamenskommisjonen Kristian Bjøro (kbjoro@medisin.uio.no), som også vil være tilstede under eksamen

Publisert 11. mars 2019 19:06

Hei

Merk at du kun kan disponere garderobeskap på Ahus de dagene du faktisk er på Ahus. Ellers fjerner du hengelås slik at skapet blir tilgjengelig for andre. 

Takk for at du viser hensyn overfor dine medstudenter.

Med hilsen
Campus Ahus

Publisert 11. mars 2019 11:58

Hei

Vennligst merk at to uker før muntlig eksamen starter, og frem til eksamen er over, er det ikke anledning til å hospitere på sykehusene. Eksamensstart  i vår er 6. juni 2019 (så fom 23.05.19)

Med hilsen
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8

Publisert 11. mars 2019 11:53

Undervisningspris vårsemester 2019 MED6800

Det har vært tradisjon på 12.semester avslutningen at man deler ut en pris til den beste underviseren som kullet har hatt det siste året (11. og 12.semester).

Vi fortsetter denne tradisjonen i modul 8.

Det er ganske fritt mht til hvem dere velger; den du som student ser på som den beste underviseren ila hele modul 8. Merk dog en begrensning på noen av underviserne som har fått prisen ila de tre siste årene - slik at flere kan få gleden av denne prisen.

De dere ikke kan velge blant denne våren er:
Kristina Haugaa, Ole Henning Skjønsberg, Øyvind Molberg, Else Marit Løberg, My H.S. Svensson, Stein Erik Utvåg.

Svarfrist 14.05.19 kl 16:00 https://nettskjema.no/a/114044

Med hilsen
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8

Publisert 13. feb. 2019 22:30

Professor Helseth og professor Næss, har grunnet reisevirksomhet funnet å måtte bytte om litt på programmet 07.05.19 og 20.05.19

MED6800

 

Publisert 29. jan. 2019 16:01

Siden mange trenger bekreftelse på at de går på modul 8 termin 2 / 12. semester og forventes å være ferdig på studiet i juni til turnus/LIS1-søknaden, vil MED-studieinfo/Studentveiledningen sende en slik bekreftelse i posten til hele kullet (forutsatt betalt semesteravgift).

Bekreftelsen sendes da til adressen som er registrert på Studentweb. Hvis du vil ha den sendt til en annen adresse enn den som ligger der nå, må den endres i Studentweb innen fredag 1. februar kl.12. Hvis du ikke ønsker å få tilsendt en slik bekreftelse er det fint om du sier ifra til MED-studieinfo innen samme dato. Så sendes bekreftelsene ut rundt 4. februar (eller eventuelt etter registrert betaling av semesteravgift).

Hvis bekreftelsen ikke har ankommet innen 11. februar eller du ønsker en annen type bekreftelse, ta kontakt med MED-studieinfo for å få en ny bekreftelse. Karakterutskrift på papir kan...

Publisert 2. jan. 2019 10:31

Hei

Til orientering så ønsker Det medisinske fakultet, ved studiedekan, å gi alle studentkull anledning til å evaluere forelesere, og deres forelesninger.

Det er utarbeidet et nettskjema som vi oppfordrer dere (et par studenter i kullet; går på omgang) om å fylle ut og sende til foreleser, i etterkant av forelesningen.

MFU Oslo (Medisinsk fagutvalg) organiserer evaluering av forelesninger

På forhånd takk

Med vennlig hilsen
MED6800 - Medisinstudiet, modul 8