Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

En skriftlig og to muntlige eksamener.

Skriftlig eksamen i kliniske fag

Tid: 29. mars kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamen modul 8/nasjonal delprøve er tilsammen 5 timer

Objektiv strukturert klinisk eksamen i indremedisin, kirurgi, anestesiologi, atferdsfag, patologi og allmennmedisin

Tid: 5. juni.

Merknad: Informasjon om oppmøtetid og sted for OSKE-eksamen på modul 8 vil bli offentliggjort i Mine studier ca. én uke før eksamen.

Mini-klinisk eksamen i indremedisin, kirurgi og allmennmedisin

Eksamensperiode: 6. juni–17. juni.

Merknad: Kandidatlister med oversikt over sykehus og tidspunkt for eksamen offentliggjøre i Mine studier én uke før OSKE-eksamen avholdes. Kandidatlistene lenkes opp som læringsressurs til første muntlige eksamensdag i timeplanen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2021 16:14