Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og midtveisevaluering.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 10. desember kl. 13:00

Innleveringsfrist: 13. desember kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Midtveisevaluering

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 19:54