MEDFL5280

Beskrivelse av emnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Undervisning

Uke 48: 23.-27. november, kl. 9.15-15.00 hver dag

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk