Dette emnet er nedlagt

MEDSEM12A – Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: basalfag, patologi, farmakologi, klinsik biokjemi og fysiologi, indremedisin, kirurgi, radiologi, anestesi, atferdsfag, allmenmedisin, samfunnsmedisin, forebyggende medisin, akutt medisin og psykiatri.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Fokus i de to sammenhengende semestrene er på modning og fordypning i klinisk kompetanse og resonnement. I tillegg prioritering, informasjon, etikk, samarbeid, ledelse og ferdigstillelse av studiets skriftlige hovedoppgave (prosjektoppgaven).

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Lukket profesjonsstudium.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Eksamen

Prosjektoppgaven må være levert i løpet av 6. semesteruke og godkjent i løpet av 10. semesteruke. Skriftlig eksamen i slutten av 12. semester, 5 timer. Karakter: bestått/ikke bestått Muntlig klinisk eksamen i slutten av 12. semester. Karakter: bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

50

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo