Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

MEDSEM4A, medisin 4.semester A

Besøksadresse: 
Studentinfosenteret Domus Medica

Ekspedisjonstid: 
0900-1130 og 1300-1500

Postadresse: 
Boks 1018, Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22851136
Faks: 22851106
E-post: 
Web: http://www.med.uio.no/imb/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Tore K. Kvien  (kontaktinformasjon)   Leder for semesterutvalget i 4B
Mari Jonassen  (kontaktinformasjon) 0900-1130 og 1300-1500   Semesterkoordinator, grupper, semesterbok
Rita Iren Olsen   (kontaktinformasjon) 0830-1130 og 1300-1500   Eksamen, kullister,
Publisert 11. mai 2007 09:43 - Sist endret 11. mai 2007 09:43