Dette emnet er nedlagt

Kommunikasjon

Obligatorisk undervisning

Kurset går over to ganger á tre undervisningstimer i de samme grupper som i den kliniske smågruppeundervisningen. Det legges opp til at hver av gruppemedlemmene skal intervjue en pasient og få personlig feedback på sin kommunikasjonsform. Alle tider/dager som er anført i timeplanen vil ikke nødvendigvis bli benyttet til undervisning, følg derfor med på oppslagstavlen. Ved sykdom eller annet gyldig fravær må bytte av gruppe avtales spesielt med 1. amanuensis Tore Gude

Undervisningen skal gi studentene anledning til å trene på opptak av anamnese med kartlegging av de biopsykososiale aspekter ved pasientens tilstand. Det er en smågruppebasert undervisning der hver student skal ha anledning til å intervjue pasient med kronisk sykdom i bevegelsesapparatet. Progresjon fra 1. semester uttrykkes i klarere vektlegging av pas. helsemessige tilstand, hva som er viktig for pas. samt ferdighetstrinn 4 og 5.

Studenthefte til undervisningen

Viktige elementer:

Kartlegge pasientens helsetilstand

 • symptommessig
 • funksjonsmessig
 • trekke ut relevant, målrettet anamnestisk informasjon

Repetisjon av

 • ferdighet 1 - aktiv lytting
 • ferdighet 2 - åpne/lukkede spørsmål
 • ferdighet 3 – reformulere hendelser/tanker

Fokus på/trening i

 • ferdighet 4 – speile følelser
 • ferdighet 5 – bekrefte/berolige
 • fokusere med lukkede spørsmål på avgrensede temaer
 • oppsummere
 • avslutte en konsultasjon

Siden kurset går over to dager er det ikke mulig å ha fravær i klinisk kommunikasjonskurs i 4. semester

Publisert 11. mai 2007 12:00 - Sist endret 11. mai 2007 12:33