Dette emnet er nedlagt

Kontinuasjon/utsatt prøve muntlig eksamen, 4. semester (4B)

Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve for muntlig eksamen 4. semester (4B) er onsdag 18.2. Beskjed om sted og tid for den enkelte kandidat blir lagt ut 48 timer før eksamen.

Publisert 15. jan. 2015 11:59 - Sist endret 15. jan. 2015 11:59