Dette emnet er nedlagt

Oppmøtested og -tid, konte/utsatt prøve 4B

Nå er det sendt ut en e-post til de som skal opp i konte/utsatt prøve MEDSEM4B høsten 2014. E-posten er sendt til studmed-adressen.

Eksamen er 18.2.15. Eksaminator er Per Holck, og sensor er Birger Løvland.

Publisert 16. feb. 2015 09:00 - Sist endret 16. feb. 2015 09:15