Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 8. mai 2009 10:10

Velkommen til 4B.semester!

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Studentportalen

Tekniske feilmeldinger angående Studentportalen kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen minst to ganger i uken.