Dette emnet er nedlagt

Velkommen til 4B.semester!Alle beskjeder til …

Velkommen til 4B.semester!

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

Publisert 3. mars 2013 19:30 - Sist endret 16. apr. 2013 13:23