Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 10. jan. 2005 01:00

Alle grupper Gruppefordelingen for 6. sem er sendt på mail. Studieportalen skal være aktiv fra den 14.1.

Publisert 4. jan. 2005 01:00

Alle grupper Semesterbok ble utdelt på patologikurset den 4.1. De som ikke var der kan hente den hos koordinator i Frederik Holsts hus UUS.

Publisert 13. des. 2004 01:00

Gruppe 1-7 Hypertensjonsklinikken 14.12. er flyttet tilbake til aud i 3. et, da læreren ønsker å ha klinikken der selv om det blir trangt.

Publisert 9. des. 2004 01:00

Gruppe 1-4 Klinikken i psykiatri som dere mistet med Malt er satt opp igjen den 14.12. kl. 1330-1515 i Aud blått på RH.

Publisert 9. des. 2004 01:00

Alle grupper Forelesningen 9.12.med Skaane er flyttet fram til kl. 1030.

Publisert 2. des. 2004 01:00

Gruppe 8-12 Atferd/etikk -klinikk i dag er flyttet til Lille aud, kontorfløyen UUS.

Publisert 29. nov. 2004 01:00

Alle grupper Forelesningen i nyresvikt med Hartmann som dere mistet 29.11. er satt opp igjen den 4.1. kl. 1330-1415 i NB! Aud i Laboratoriebygningen UUS.

Publisert 25. nov. 2004 01:00

Alle grupper Forelesningen 9.12. kl. 1030 med Natvig er flyttet til 4.1. kl. 1230 i NB! Aud i Lab-bygningen UUS.

Publisert 17. nov. 2004 01:00

Gruppe 1-4 Klinikken "Krisereaksjoner" med Ulrik Malt den 18.11. er utsatt.

Publisert 15. nov. 2004 01:00

Gruppe 3 Undervisning med Karl-Otto Larsen den 19.11. skal være i Aud infeksjonsmedisin, kjeller Med. klin UUS.

Publisert 8. nov. 2004 01:00

Gruppe 1-6 Klinikken med Kvernebo er satt opp igjen 9.12. kl. 1400 - 1545 i Store aud UUS.

Publisert 28. okt. 2004 02:00

Gruppe 1-6 Klinikk Pneumotorax 29/10 kl 0830-1015 med Knut Kvernebo avlyses pga arbeid i auditoriet. Beskjed om tidspunkt for ny klinikk senere.

Publisert 25. okt. 2004 02:00

Gruppe 11 Fra og med 2.11. vil PBL-undervisningen foregå på Forskningssenteret på Aker universitetssykehus. Ny lærer er Hanne Løvdal Gulseth.

Publisert 22. okt. 2004 02:00

Gruppe 5 PBL med Ræder 2.11. er utsatt. Slås sammen med PBL den 5.11.

Publisert 21. okt. 2004 02:00

Alle grupper Legemiddelhåndboken er kommet. Kan hentes hos koordinator på rom 244, Frederik Holst hus UUS.

Publisert 18. okt. 2004 02:00

Gruppe 14 Ekstra klin. smågruppe thorax med Vaage er satt opp 14.12. kl. 1230-1415 og 15.12. 1330-1515.

Publisert 12. okt. 2004 02:00

Gruppe 14 Klinisk smågruppe i kirurgi/traume UUS som dere mistet, er satt opp den 13.12. kl. 1330-1515. Oppmøte Eksp. Kirg.klinikk UUS. Lærer I.J. Vaage.

Publisert 6. okt. 2004 02:00

Alle grupper Alle grupper må nå ha valgt en tillitsvalgt for gruppa. Tillitsvalgte møter på midtevalueringen 25.10. kl. 1430-1600 i Seminarrom 1 Lab-bygningen UUS. Det er viktig at så mange som mulig av gruppene er representert.

Publisert 28. sep. 2004 02:00

Gruppe 1-4 Sepsisklinikk med J. Bruun den 19.11. er flyttet til 23.11. kl. 1030-1215 i NB! aud i 3. et. Medisinisk klinikk.

Publisert 28. sep. 2004 02:00

Gruppe 5-7 Sepsisklinikk med J. Bruun den 16.11. er flyttet til den 26.11. kl. 1030-1215 samme sted.

Publisert 22. sep. 2004 02:00

Gruppe 2 Psykiatrisk inervjuteknikk: Undervisningen blir i møterom/bibliotek ved Universitetsenhet psykiatri, 4. et, bygning L (Hud-blokka).

Publisert 22. sep. 2004 02:00

Gruppe 8 Psykiatrisk intervjuteknikk: Undervisningen blir på Divisjon psykiatri AUS, bygning 12, Sognsveien 21 (tdligere Gaustad sykehus).

Publisert 22. sep. 2004 02:00

Gruppe 7NB! Psykiatrisk intervjuteknikk: Undervisningen er flyttet til NKUTS, bygg Z på Ullevål (gml. Studentpaviljongen).

Publisert 20. sep. 2004 02:00

Gruppe 2 Undervisning med E. Hem kl. 1430 den 20.9. er avlyst pga sykt barn.

Publisert 13. sep. 2004 02:00

Alle grupper Forelesningen med Bjørn Johansen som dere mistet 13.9. er satt opp igjen 20.9. kl. 1230-1315 i Store aud UUS.