Dette emnet er nedlagt

Alle beskjeder til aktive studenter …

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier

Feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til studieportalen@medisin.uio.no.

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen minst to ganger i uken.

Publisert 4. juli 2007 10:45 - Sist endret 4. juli 2007 10:45