Dette emnet er nedlagt

Semesterets stuktur

I dette semesteret gjentas temaer fra 3. semester, men nå med sterkere klinisk vinkling. Det bygger direkte på de tidligere semestrene.

Semesteret består av 3 "organblokker": Hjerte/sirkulasjon 6 uker, lunger/respirasjon 4 uker og nyrer- og urinveier 5 uker. Dessuten vil 3 uker omfatte "organintegrert" undervisning og én uke forebygging og konsekvenser av sykdom.

Følgende fag inngår: Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, medisinske atferdsfag, farmakologi, patologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), medisinsk mikrobiologi, allmennmedisin, Samfunnsmedisin, medisinsk etikk, indremedisin, kirurgi, radiologi, anestesiologi og psykiatri.

Publisert 27. apr. 2007 14:18