Dette emnet er nedlagt

Program forskningspresentasjoner

I tillegg til ordinær undervisning i 5. og 6. semester arrangeres det en forskningspresentasjonsdag ved Ullevål universitetssykehus der lærere er invitert til å presentere i sitt forskningsfelt og sin forskning. En/flere studenter vil bli tilbudt prosjektoppgave i temaet.

Andre interesserte er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: onsdag 12.09. 2007 kl. 0935-1030 i aud rødt Laboratoriebygningen, Ullevål universitetssykehus

Program

  • Kl. 0935 - 0945 Studentoppgaver og personvern v/Heidi Thorstensen IKT-sikkerhetssjef/personvernombud, Konsern IT Ullevål Universitetssykehus HF

  • Kl. 0945 - 1000 Prosjekter i medisinsk etikk_ ved professor Per Nortvedt og medisinstudent Birgitta Skavoll, Seksjon for medisinsk etikk

  • Kl. 1000 - 1015 Presentasjon av forskningsaktiviteten ved hematologisk avdeling v/ professor Per Morten Sandset

  • Kl. 1015 - 1030 "Det endogene celleforsvar: organbeskyttelse med pre- ogpostkondisjonering" v/ professor Jarle Vaage

Publisert 27. apr. 2007 14:18 - Sist endret 10. sep. 2007 16:05