Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Universitetsadministrasjonen for Aker, Ullevål og Institutt for Psykiatri

Besøksadresse: 
Frederik Holst hus, Kirkeveien 166, Ullevål universitetssykehus

Ekspedisjonstid: 
0800-1545/1500

Postadresse: 
Postboks 1130
0318 Blindern

Telefon: 22 84 46 50
Faks: 22 84 46 51
Web: http://www.med.uio.no/ulleval/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Studiekonsulent    Semesterkoordinator 5. semester. Administrerer timeplan, PBL og semesterbok
Brit Bjune  (kontaktinformasjon) Daglig: 0900-1130 og 1300-1500  Eksamen, permisjoner, kullister
Jarle Vaage  (kontaktinformasjon)   Semesterleder
Jørund Straand  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i allmennmedisin
Per Holck  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i anatomi
Tom Heier  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i anestesiologi Aker
Johan C. Ræder  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i anestesiologi Ullevål
Dagny Sandnes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i farmakologi
Lars Walløe  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i fysiologi
Dan Atar (dan.atar@medisin.uio.no)  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin Aker
Knut Gjesdal  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson indremedisin Ullevål
Knut Kvernebo (knut.kvernebo@uus.no)  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i kirurgi (thorax/traume)
Jørgen Jørgensen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i kirurgi (kar/urologi)
Jens Petter Berg  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i KBF (Klinisk biokjemi og fysiologi)
Per Nortvedt   (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i medisinsk etikk
Toril Dammen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i medisinske atferdsfag
Halvor Rollag  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i mikrobiologi
Torill Sauer  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i patologi
Per Høglend  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i psykiatri
Nils-Einar Kløw  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i radiologi Ullevål
Ny    Faglig kontaktperson i radiologi Aker
Per Fugelli  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i samfunnsmedisin
Bjørn Johansen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson for kurset i lungefunksjon
Publisert 24. apr. 2007 18:38 - Sist endret 6. aug. 2007 12:43