Dette emnet er nedlagt

Tilgang til elektronisk journal - DL-Pasdoc, Oslo Universitetssykehus

For å få tilgang til de elektroniske journalsystem ved universitetssykehusene, må du ha fullført kurs i personvern og sikkerhet (taushetsplikt, hjemmel for oppslag i journal, etc).

Under kurset gis også en grovgjennomgang av DL-Pasdoc (Doculive).

Kurset avholdes ved semesterstart i 5. semester og er
Obligatorisk (tilgangen gjelder for resten av studiet (tom. 12. sem)

Etter opplæringen må du signere en avtale på at du har:

 • lest Sikkerhetsinstruksen og
 • forstått hvilke begrensninger som forutsettes ved bruk av den elektroniske tilgangen til journal.
 • Etter opplæringen må du fylle ut og levere søknadsskjema for tilgang til kursholder
 • Den signerte avtalen leveres på stedet til kursholder.
  • Ettersendte skjemaer godtas ikke.
 • Brukernavn og passord er klar ca to-tre uker etter kurset.
  • Informasjon om når/hvor tilganger vil bli delt ut, legges ut i portalen.  
  • Utvekslingsstudenter kan ta kurset sammen med 5. semester.

Studenters tilgang til elektronisk journal: handouts

DLPasDoc: handouts

I tilfelle problemer med brukernavn/passord kan du ta kontakt med:

Brukerstøtte
OUS Ullevål
tlf: (230) 27 000
Innvalg 1

 • Oppgi navn og personnummer
 • Opplys at du er medisinstudent

 

Publisert 7. juni 2011 10:12 - Sist endret 4. apr. 2012 20:50