Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 22. apr. 2013 10:40

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

Publisert 22. apr. 2013 10:36