Dette emnet er nedlagt

Eksamen i 5.semester

Eksamenstype:

Skriftlig skoleeksamen, digital, der kandidatene arbeider ved hver sin PC, og får presentert nye spørsmål etter hvert som forrige spørsmål er besvart. Informasjon vil bli gitt i god tid før eksamen.

Varighet: 4 timer

Format: 5 oppgaver, ca 15-20 oppgaver pr fagfelt, fortrinnsvis en i hvert av fagfeltene;

  • kirurgi/traumatologi,
  • urologi,
  • hjerte/kar,
  • lunge/respirasjon og
  • nyre/urinveier'

 

Innhold:

 

  • Oppgavene skal være basert på kasuistikker.
  • Hver oppgave innledes med en del av sykehistorien.
  • Svarene kan være basert på "construct response" (2-3 linjer avsatt for svaret), "short answer", "multiple choice", evt. "true/false".

 

Vurdering:

Hvert delfag må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått.

Informasjonsmøte

vedrørende Eksamen vil bli avholdt ca. semesteruke 13.

 

Introduksjon til digital eksamen
Duration: 0:09:07

Type

Size

Link

PC (Flash)

16.7 MB

View...

Nettbrett

9.72 MB

View...

Mobil

6.03 MB

View...

Lyd (MP3)

5.23 MB

View...

 

Regler for eksamen

Hjelpemidler

Tilrettelegging

Publisert 22. apr. 2013 09:30 - Sist endret 7. feb. 2020 16:51