Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 1. feb. 2016 09:48
Publisert 1. des. 2015 08:44

Hei

Innlevering av signaturbok (blåboken);

    Søsterhjemmet, Ullevål, inngang 2A,
    2. etg. (til høyre) - i ekspedisjonen

Åpningstid; 08:30-14:45 (lunsj 11:30-12)
                  (ferie fom 19.12.15 Åpner igjen 4.1.16)

NB! Viktig å;

1.ha signert på siste side i boken

2.signere (kvittere) v/ditt navn på mottakslisten - når boken leveres


Lykke til på eksamen.

Publisert 30. nov. 2015 07:58

Hei

Høstsemesteret går mot slutten - og det er tid for at du som disponerer skap i:

- Lesesalsområdet, Laboratoriebygningen, OUS Ullevål,

- Garderobeskap i kjelleren Medisinsk blokk, og/eller

- Skap i 4. etg. i Medisinsk blokk (bygning 3)

Rydder ut: Senest i løpet av 15. januar 2016.

Etter den fristen vil låsene klippes, og evt. innhold fjernes.

ps.
Vi kommer tilbake med info om bokskap for vårsemesteret.
I mellomtiden skal det ryddes.

På forhånd takk
- og god ferie!

Publisert 27. nov. 2015 15:24

Hei

Minner om at samtlige journaler må være levert til retting før semesteruke 17; senest 6.12.15. (Ahus se egne frister)

Alle journaler må være dokumentert godkjent, senest 1 uke før ordinær eksamen;

Du kan enten

  • Få signatur av journalretter, bak i signaturboken

Alternativt

  • Skriv ut e-post bekreftelse, og legg ved signaturboken når den innleveres: Ditt navn og journalretters navn skal tydelig fremgå i en slik bekreftelse
Publisert 4. nov. 2015 16:25

Hei gruppe 11-14

Det blir en endring i klinikk; 
Stig Müller og My Hanna Sofia Svensson bytter dag, slik at tema og lærer bytter, men tid og sted er det samme:

Denne klinikken blir med My Hanna Sofia Svensson og tema Hypertensjon:
11.12.15 fredag 10:30-12:15 KLINIKK: Urininkontinens
AHS1 Seminarrom S102.014 Müller, S. MEDSEM5,  11-14

Og denne klinikken blir med Stig Müller og tema  Urininkontinens:
17.12.15 torsdag 08:30-10:15 KLINIKK: Hypertensjon
AHS1 Seminarrom S102.014 Svensson, M.H.S. MEDSEM5, 11-14

Vennlig hilsen
Campus Ahus

Publisert 1. nov. 2015 15:25

Overgangsemnet MED4100 vil bli avholdt i juni 2016, med oppstart 3. juni og siste eksamen torsdag 30. juni.

 

Dere kan lese mer om emnet her:

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4100/

Publisert 20. okt. 2015 13:32

Hei,

Fakultetet har i dag sendt ut en e-post med viktig informasjon om digital eksamen til alle studenter.

Kullene som skal ha digital eksamen i høst vil også bli/har blitt informert muntlig om den nye ordningen av professor Per Grøttum.

Informasjon om den praktiske gjennomføringen av den nye ordningen vil bli lagt ut via «Mine studier» i forkant av hver enkelt eksamen.

Publisert 3. okt. 2015 11:49

Hei

Vi oppfordrer dere til å se på dagsorden for midtsemestermøtet, og benytte denne som utgangspunkt for en kort diskusjon i hver studentgruppe - uten veileder - før møtet mellom de tillitsvalgte og semesterutvalget, slik at diskusjonen i sistnevnte forum blir representativ.

Vær mest mulig konkrete på;
- hva/hvem er bra,
- hva/hvem kan bli bedre
- evt. hvordan,
- etc.

Pbl-tillitsvalgt møter på Søsterhjemmet, bygg 2, Ullevål, inng. 2A, 2. etg.

Mvh
MEDSEM5

Publisert 30. sep. 2015 18:26

Vedr avlyst forelesning tirsdag 22. sept. "Angst med vekt på somatiske manifestasjoner", så vil den komme igjen i MED4500 - Medisinstudiet, modul 5, hvor Psykiatriske fag er pensum.

Mvh
MEDSEM5

Publisert 28. sep. 2015 21:10

Hei

Merk at dere bytter auditorium mandag 05.10.15 kl 12:45-15:30, for forelesningen: Etikk ved livets slutt: FH Auditorium 124
(kart https://www.google.com/maps/preview?t=h&f=q&q=59.939055,10.735933+(Frederik+Holsts+hus)&z=16)

Mvh Horn, Magelssen, & Nortvedt

Publisert 24. sep. 2015 10:51

Hei

Professorene Vaage og Ræder har byttet tid for sine forelesninger, slik at Ræder foreleser "Lokalanestesi" 19.10.15, mens Vaage foreleser "Kirurgisk behandling ved lungesykdommer" 26.10.15 (timeplanen er oppdatert.

Mvh

MEDSEM5

Publisert 22. sep. 2015 21:08

Hei

Kløw og Sandbæk har byttet tid for sine forelesninger:

02.11.15 mandag 08:30-10:15 FOR: Radiologisk utredning av nyre- og urinveispatologi  US25 Grønt auditorium Sandbæk, G.

07.12.15 mandag 08:30-10:15 FOR: Radiologisk diagnostikk og behandling av karlidelser  US25 Grønt auditorium Kløw, N.E.

Mvh

MEDSEM5

 

Publisert 23. aug. 2015 18:19

Hei

Merk at torsdag  27.08.15, kl. 13:45-15:30
Skal gruppene P1 tom. P10 ha felles (KLINIKK): Hjerteinfarkt
i US06 Store auditorium, Ullevål, med prof. Kjeldsen, S.E.

Info vedr. klinikker 
I forkant av klinikken skal (utpekte) studenter ha tatt opp en vanlig sykejournal på en pasient (anamnese og status).

Med vennlig hilsen
MEDSEM5

 

Publisert 21. aug. 2015 08:42

Hei

Klinikken 03.12.15 kl. 13:30-15:15:

  • Kronisk nyresvikt (dialyse). Mestring av kronisk sykdom,
  • US06 Store auditorium med Nortvedt, P., og Tyssen, R.

er felles for hele kullet.

ps
det tas ikke opp journal på pasient på forhånd

Oversikt over klinikker

 

Med vennlig hilsen
MEDSEM5
 

Publisert 8. aug. 2015 12:12
Publisert 8. juli 2015 12:55

Hei - og velkommen til 5. semester!

Informasjon om gruppeplassering kommer 7 dager før semesterstart.

Det som eventuelt ligger i StudentWeb nå, kan være ønske om gruppe du som student har.

Fasiten kommer uken før semesteret starter, 17. august.

Vel møtt!