Dette emnet er nedlagt

Sensur på skriftlig eksamen 5. semester

Sensuren for skriftlig eksamen på 5. semester avholdt 14.01.16, er nå tilgjengelig i studentweb. Det var til sammen 101 stykker som tok eksamen, alle bestod.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne fra MED-studieinfo ved å sende en e-post fra din student e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra 2. februar og fram til 22. februar. 

Er det spørsmål om sensuren eller andre faglige spørsmål kan disse rettes til:

HJERTE: S.E. Kjeldsen e-post: s.e.kjeldsen@medisin.uio.no

LUNGE: Vidar Søyseth  e-post: vidar soyseth@medisin.uio.no

NYRE: Bård Waldum e-post: bard.waldum2@ous-hf.no

KIRURGI: Jørgen J. Jørgensen e-post  j.j.jorgensen@medisin.uio.no

Ved andre henvendelser kontakt:

Inger Ihle Vatne ved studieadministrasjonen på medisin:

Tlf. 22845813, e-post: i.i.vatne@medisin.uio.no

Publisert 1. feb. 2016 09:48