Dette emnet er nedlagt

Journaltilgang

Journalskriving er obligatorisk, og en viktig del i 5. og 6. semester.

For å få tilgang til elektronisk journalsystem ved Oslo universitetssykehus, må du ha fullført kurs i personvern og sikkerhet (taushetsplikt, hjemmel for oppslag i journal, etc).

Studenter på Diakonhjemmet sykehus og Akershus universitetssykehus får egne opplegg.

Obligatorisk kurs

  • Kurset avholdes ved semesterstart i 5. semester og er obligatorisk for studenter ved OUS.
  • Gjennomført kurs, er utgangspunkt for å kunne gi journaltilgang ved sykehusene
  • Lovlig journalbruk; om oppslag i og bruk av pasientjournalen
  • Under kurset gis også en grovgjennomgang av DIPS.

Etter opplæring

Etter opplæringen, må du signere en avtale på at du har lest sikkerhetsinstruksen og forstått hvilke begrensninger som forutsettes ved bruk av den elektroniske tilgangen til journal.

Personvern i praksis.
Forenklet sammendrag av de styrende dokumenter for personvern og informasjonssikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Etter opplæringen må du levere (utfylt) søknadsskjema for tilgang, til kursholder.

  • Den signerte avtalen leveres på stedet til kursholder.
  • Ettersendte skjemaer godtas ikke.
  • Brukernavn og passord vil så genereres.
  • Utvekslingsstudenter kan ta kurset sammen med 5. semester.

 

Studenters tilgang til elektronisk journal:
I oktober 2014 ble regional elektronisk pasientjournal (EPJ), basert på DIPS, innført på Oslo universitetssykehus.
DIPS i OUS' læringsportal

Brukerstøtte

I tilfelle problemer med brukernavn/passord kan du ta kontakt med:

Brukerstøtte
OUS Ullevål
tlf: (230) 27 000
Innvalg 1

  • informer om at du er medisinstudent
  • oppgi fullt fødsels- og personnummer
Publisert 22. apr. 2015 09:32 - Sist endret 20. aug. 2015 16:36