Dette emnet er nedlagt

Eksamen i 5.semester

Eksamen er skriftlig med 5 timers varighet.

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Det gis i hovedsak integrerte oppgaver der sykehistorier om hjerte, lunge eller nyrer innleder til spørsmål fra områdene indremedisin, kirurgi, anestesiologi, radiologi, patologi, klinisk biokjemikjemi og fysiologi, farmakologi og toksikologi, medisinsk mikrobiologi, medisinske atferdsfag og primærmedisin. Hovedvekten legges på resonnement og forståelse.

Vurderingsform er bestått/ikke bestått.

Publisert 27. okt. 2009 10:46