Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 14. okt. 2011 19:46

NB! I forbindelse med omleggingen av sykehusstrukturen i dannelsen av Oslo Universitetssykehus, som innebærer flytting av enheter - og relokalisering av pasienter, vil kliniske semestre kunne møte utfordringer som kan påvirke undervisningen. Det kan bli aktuelt med omlegginger på kort varsel. Fakultetet gjør sitt ytterste for at prosessen skal bli så umerkelig som mulig for studentene, men 2011/2012 kan by på utfordringer som fakultetet ikke rår over, og situasjonen gjør at vi oppfordrer alle til å bidra med fleksibilitet og forståelse den kommende tiden til den nye strukturen har funnet sin form.

Publisert 13. okt. 2011 12:53

VELKOMMEN TIL til 5. SEMESTER!

Alle beskjeder til aktive studenter blir gitt i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.