Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Besøksadresse: 
Søsterhjemmet, Kirkeveien 166, Ullevål universitetssykehus

Ekspedisjonstid: 
07:00-08:30 & 10:00-12:00 (& evt. e/avtale)

Postadresse: 
Postboks 1130
0171 Blindern

Telefon: 22 84 46 50
Faks: 22 84 46 51
Web: http://www.med.uio.no/klinmed/studier

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Venke Jenssen  (kontaktinformasjon)   Semesterkoordinator 5. semester. Administrerer timeplan, PBL og semesterbok
Reidar Meyer  (kontaktinformasjon) 1200-1400  Eksamen, permisjoner, kullister
Jarle Vaage  (kontaktinformasjon)   Semesterleder
Per Lagerløv  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i allmennmedisin
Bent Rolstad  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i anatomi
Tom Heier  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i anestesiologi Aker
Johan C. Ræder  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i anestesiologi Ullevål
Dagny Sandnes  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i farmakologi
Lars Walløe  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i fysiologi
Stefan Agewall  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i indremedisin Aker
Knut Gjesdal  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson indremedisin Ullevål
Knut Kvernebo   (kontaktinformasjon) (knut.kvernebo@uus.no)  Faglig kontaktperson i kirurgi (thorax/traume)
Jørgen Jørgensen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i kirurgi (kar) Aker
Lars Magne Eri  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i kirurgi (urologi) Aker
Jens Petter Berg  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i KBF (Klinisk biokjemi og fysiologi)
Per Nortvedt   (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i medisinsk etikk
Arnstein Finset  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i medisinske atferdsfag
Halvor Rollag  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i mikrobiologi
Torill Sauer  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i patologi
Erik Falkum  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i psykiatri
Nils-Einar Kløw  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i radiologi Ullevål
Gunnar Sandbæk  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i radiologi Aker
Bjørgulf Claussen  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson i samfunnsmedisin
Johny Kongerud  (kontaktinformasjon)   Faglig kontaktperson for kurset i lungefunksjon
Publisert 4. okt. 2011 15:50 - Sist endret 4. okt. 2011 15:50